Blog

Our Latest Blog Posts
15
Apr

เรียนปริญญาตรี กับThai ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบม.ปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ ssru.ac.th MAR 26 2563 บทความ

Https://ssru.ac.th กับประเทศไทย Registerมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบม.ปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ สวนสุนันทา https://ssru.ac.th Click Here https://ssru.ac.th MAR 31 2563 @SEONo1รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 เรียนปริญญาตรี https://ssru.ac.thมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม" มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม "สำหรับน้องๆที่จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือ ม.6 แล้วต้องการหามหาวิทยาลัยดีๆศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้ามาถึงที่กะไว้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่ 2020แรก ของการจัดตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งนับว่าเป็น เขตพระราชฐานรวมทั้งเป็นสถานที่ประทับ พักผ่อนพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความต้องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อให้มีการหาดอกไม้นานาพรรณ และก็จัดตั้งเป็น "สวนสุนันทาสวน" อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็นามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ถัดมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเพิ่ม เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่นายจ้างฝ่ายใน และก็เป็นอาคารที่พัก สําหรับข้าราชสำนัก จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิมาตุคุณกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดดา ได้ทรงโปรดให้ตั้งขึ้น "สถานที่เรียนนิภาคาร" ขึ้นข้างในสวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสําหรับกุลสตรี ให้การเรียนรู้ แก่บุตรสาวของขุนนาง ข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ แล้วก็บริวารจากตําหนักต่างๆกระอีกทั้งในปี พ.ศ. 2475 เกิดการ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ส่งผลกระทบต่อระบบเจ้านายอย่างมากทําให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาหวั่นหวาดต่อภัยทางด้านการเมืองก็เลยต่างพากันทยอยออกมาจากสวนสุนันทาจนหมดเกลี้ยง ทำให้วังสวน…

Read more →